¬ بازدید جانشین قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیر عامل کشور و معاون عملیات قرارگاه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۶ کد : ۲۱۹۳۴ بازدیدها
تعداد بازدید:۴۴۳
سردار مهدی پور جانشین قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیر عامل کشور و دکتر کریمی نیا ، معاون عملیات قرارگاه در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ از بانکهای زیستی و پروژه های فناورانه مرکز واقع در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بازدید به عمل آوردند.
¬ بازدید جانشین قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیر عامل کشور و  معاون عملیات قرارگاه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

به گزارش روابط­ عمومی مرکز، قبل از انجام بازدید جلسه ای با حضور سردار مهدی پور و دکتر کریمی نیا و مسئولان و مدیران مرکز تشکیل شد

در این جلسه در خصوص اهمیت جایگاه مرکز در زمینه امنیت ذخایر زیستی؛ امنیت غذایی و سلامت بحث و تبادل نظر شد. سردار مهدی پورگفت: این مرکز از  قابلیتهای لازم برای حفظ امنیت ذخایر کشور برخوردار است که این ظرفیت منحصر،  قابلیت پشتیبانی علمی، فنی و تخصصی را دارد و این توانمندی می تواند به کسب درآمد و امنیت سلامت و غذا کمک نماید.

در ادامه دکتر کریمی نیا بر تعامل و همکاریهای این دو مجموعه در حوزه پدافند زیستی تاکید کرد و گفت: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی و سازمان پدافند تا کنون در حوزه زیستی و حوزه های مرتبط تعاملات بسیار خوبی داشتند، و این سازمان به نقش و توانمندی این مرکز در حفاظت از ذخایر زیستی اذعان دارد.

پس از جلسه، جانشین قرارگاه زیستی و معاون قرارگاه با حضور در بانکهای زیستی و محل اجرای طرحهای فناورانه، اقدامات و دستاوردهای مرکز را مورد بازدید قرار دادند.


نظر شما :