موفقیت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

در شناسایی و ثبت گونه جدید باکتریایی با نام علمی هالوموناس

۰۷ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۹ کد : ۲۳۲۰۰ پژوهش و فناوری
تعداد بازدید:۴۶
محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند یک گونه جدیدباکتریایی با نام علمی Halomonas lysinitropha که متعلق به جنس هالوموناس است را جداسازی، شناسایی و ثبت نمایند.
در شناسایی و ثبت گونه جدید  باکتریایی  با نام علمی هالوموناس

دکتر محدثه رمضانی عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص شناسایی و ثبت این میکروارگانیسم جدید به روابط عمومی مرکز گفت: این میکروارگانیسم از انواع نمک دوست است که طی مطالعات تنوع زیستی ا از اکوسیستمهای شور کشور جداسازی و شناسایی شده است. این میکروارگانیسم به دلیل تولید پلی ساکارید زیستی اهمیت دارد و ممکن است در آینده  جهت تجزیه زیستی ترکیبات سخت تجزیه پذیر  مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین اذعان داشت مطالعات متعددی در جهان روی این گروه میکربی صورت گرفته است و این مرکز هم در صدد است که از توانمندی آن حین برنامه های مدون تحقیق و توسعه بهره برداری نماید.

همچنین دکتر سید مجید تولیت  سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی وزیستی ایران موفقیت اخیر را در ادامه موفقیتهای بانک میکروارگانیسم های مرکز، حائز اهمیت بر شمرد و ابراز داشت: که تنوع زیستی میکروارگانیسمها در کنار مطالعات کاربردی کلید موفقیت در بهره برداری از منابع میکربی کشور است که به خوبی در بانک میکروارگانیسمها، این هدف به عنوان یک مدل تحقیقات کاربردی در حال پیگیری است و ثمرات این نگاه در آینده مشخص خواهد شد.

وی در ادامه افزود: که امروز نگاه مرکز به بانکهای زیستی خود دستخوش تغییر و بروز رسانی شده است به طوریکه با توجه به سند منتشر شده توسط سازمان همکاری های مشترک اقتصادی نه تنها تنوع زیستی مورد غفلت واقع نشده است بلکه تنوع زیستی به عنوان زیر ساخت مستحکمی برای انجام فرآیندهای تحقیق و توسعه قلمداد می شود و به جرأت می توان گفت مفهوم تازه ای به نام تنوع زیستی کاربردی در این مرکز متولد شده است.    

شایان ذکر است؛ این گونه جدید با نام علمی  Halomonas lysinitropha در معتبرترین ژورنال بین المللی سیستماتیک میکروبیولوژی (  IJSEM‌) منتشر  شده است و به عنوان یک ذخیره ارزشمند هم اکنون در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با شماره دسترسی IBRC-M 10929T نگهداری می شود. 

کلید واژه ها: باکتری هالوموناس شناسایی و ثبت گومه جدید باکتریایی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران


نظر شما :