تبیین پتانسیلهای فناورانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

در بازدید مدیرکل صنایع پیشرفته و فناوری های نو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

۲۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۶ کد : ۲۳۸۳۵ بازدیدها
تعداد بازدید:۳۹۸
مهندس حسین مهویدی مدیرکل صنایع پیشرفته و فناوری های نو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و هیات همراه در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ با حضور در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از بخشهای مختلف مرکز بازدید به عمل آورد.
در بازدید مدیرکل صنایع پیشرفته و فناوری های نو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

به گزارش روابط­ عمومی مرکز، توانمندیها و امکانات مرکز در زمینه پروبیوتیک و استارتر ، تولید آنزیمها و داروهای نوترکیب و تجاری سازی فنارورانه این توانمندیها ، بازار تقاضا و ارزآوری آنها  تبیین شد.

مهندس مهویدی ضمن بازدید بیان کرد: محصولات پروبیوتیک در سبد غذایی مردم جایگاه خود را دارد. همچنین با تولید استارترها که کاربرد در صنایع لبنی دارند می توان بازار داخلی را تامین نمود و مانع خروج ارز شد. ایشان همچنین در خصوص تولید آنزیمها، یا داروهای نوترکیب و سایر توانمندیها گفت: کاربرد هر کدام از توانمندیها را به صورت محصول می توان در صنایع مختلف استفاده کرد، لذا لازمه این کار تعامل و گسترش همکاریهای فی مابین برای کاربردی ساختن آنها است./

کلید واژه ها: بازدید مدیر کل سازمان گسترش مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران


نظر شما :