توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

وبینار "اهمیت حفاظت و بکارگیری ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان ثروت ملی" برگزار گردید

۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۴ کد : ۲۹۵۷۶ رویداد
تعداد بازدید:۲۵۳
وبینار" اهمیت حفاظت و بکارگیری ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان ثروت ملی " به مناسبت گرامیداشت روز ملی "ذخایر ژنتیکی و زیستی " در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با حضور متخصصان و فعلان حوزه زیستی  توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار گردید.
وبینار "اهمیت حفاظت و بکارگیری ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان ثروت ملی" برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران؛ در این وبینار ابتدا دکتر رضا آذربایجانی، معاون علمی و فنی مرکز به اهمیت و نقش ذخایر ژنتیکی و زیستی در  امنیت غذایی، امنیت سلامت و امنیت اقتصادی، تنوع زیستی و ژنتیکی و اهمیت آنها در بقای انسان  وضعیت تنوع ژنتیکی کشور پرداخت. در ادامه موضوعاتی چون استفاده از منابع زیستی مانند رده های سلولی و میکروارگانیسمها در تولید زیست داروها ، واکسن و فرورده های بیولوژیک، صنایع غذایی و لبنی، آنزیمها و داروهای نوترکیب؛ بهره گیری از ذخایر گیاهی در چرخه تولید و امنیت غذایی و همچنین استفاده از فناوریهای نوین زیستی در حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی و زیستی توسط مدیران بانکهای زیستی مرکز  ارایه شد.

گفتنی است، هدف از برگزاری این وبینار فرهنگ سازی و  آشنایی بیشتر با ذخایر ژنتیکی و زیستی  کشور به عنوان میراث ملی و همچنین اهمیت و نحوه حفاظت و بهره برداری از این ذخایر در جهت توسعه بیوتکنولوژی کشور، اشتغال زایی، ایجاد زمینه های کسب و کار و زمینه های پرکاربرد  بود.

کلید واژه ها: وبینار اهمیت ذخایر روز ذخایر ژنتیکی و زیستی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی


نظر شما :