در بازدید رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم تحقیقات تاکید شد

همکاریهای تحقیقاتی و فناورانه در زمینه آبزیان

۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۴ کد : ۳۷۵۱۷ بازدیدها
تعداد بازدید:۱۸۸
دکتر امیراقبال خواجه رحیمی رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات به همراه معاون پژوهشی و اعضای هیات علمی این دانشکده در تاریخ ۱۱ ابانماه ۱۴۰۰ از بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی بازدید کرد
همکاریهای تحقیقاتی و فناورانه در زمینه آبزیان

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این بازدید ابتدا دکتر سید مجید تولیت رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  ضمن تشریح ماموریتها و دستاوردها بیان کرد: با توجه به اینکه مرکز در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد، تلاش برای این است که بر اساس زیر ساختها واستاندارهای ایجاد شده، روی موضوعات بهره برداری از ذخایر ژنتیکی تمرکز نماید. لذا ایجاد کلکسیونهای کاربردی و انجام طرحهای فناورانه در حوزه گیاهی، سلولی و میکربی از جمله این راهبردها است.

در ادامه دکتر رضا آذربایجانی ، معاون علمی و فنی مرکز ، به نحوه شکل گیری، اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد زیر ساختها، جمع آوری و شناسایی نمونه های زیستی و کلکسیونهای فعال و نگهداری این نمونه با استفاده از 16 روش منطبق با استاندارهای جهانی در چهار حوزه فعالیتی مرکز پرداخت و در خصوص  اقدامات صورت گرفته در زمینه تثبیت جایگاه و ماموریت مرکز در حوزه امنیت غذایی، امنیت سلامت و امنیت اقتصادی و دستاوردهای  حاصل شده در این زمینه توضیحاتی ارایه نمود

دکتر خواجه رحیمی، نیز گفت: مرکز در طی مدت کوتاه فعالیت خود رشد خیلی خوبی داشته است. لذا با توجه به زمینه های موجود، نیاز است همکاری و ارتباط موثر بین دو مجموعه به ویژه در زمینه آبزیان و ذخایر ماهیان بومی شکل بگیرد . در این راستا استفاده از فرصت مطالعاتی مرکز و تعریف پروژه های مشترک را می توان برای همکاری موثر دنبال کرد.

شایان ذکر است در این بازدید نسب به برگزاری  به نشستهای تخصصی بین متخصصان دو مجموعه  جهت بررسی و تعریف پروژه های مشترک در زمینه آبزیان تاکید شد/

کلید واژه ها: بازدید رییس دانشکده دامپزشکی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران


نظر شما :