بازدیدها - آرشیو

فروش بذور هیبرید تولید شده مطابق با قوانین جهاد دانشگاهی
در بازدید رییس جهاد دانشگاهی از پروژه فناورانه تولید بذر هیبرید تاکید شد

فروش بذور هیبرید تولید شده مطابق با قوانین جهاد دانشگاهی

دکتر طیبی ضمن اشاره  به اهمیت اجرایی این طرح در امنیت غذایی، برآورده ساختن نیازهای کشور در  شرایط تحریم و لزوم حرکت به سمت خودکفایی در این زمینه، بر اجرایی نمودن فازهای بعدی این پروژه  و فروش بذور هیبرید تولید شده مطابق با قوانین جهاد دانشگاهی تاکید کرد.

ادامه مطلب