پژوهش و فناوری

تصویرباکتری پلنوکوکاسه

دکتر رضا آذربایجانی به عنوان سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب شد.
با حکم رییس جهاد دانشگاهی؛

دکتر رضا آذربایجانی به عنوان سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب شد.

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی با حکمی دکتر رضا آذربایجانی را به عنوان سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب کرد.

ادامه مطلب
حمایت  ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه های راهبردی و فعالیتهای زیست فناورانه مرکز
در قالب موافقت نامه همکاری و در راستای تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری انجام می پذیرد

حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه های راهبردی و فعالیتهای زیست فناورانه مرکز

ستاد توسعه زیست فناوری و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در زمینه حمایت از فعالیتهای زیست فناوری این مرکز بر اساس تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری، توافق نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب
میدان مغناطیسی ایستا  فعالیت های مهاجرتی، تقسیم و شکل سلول های پوشاننده غلاف بویایی را تغییر میدهد.
در مطالعه ایی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مشخص شد

میدان مغناطیسی ایستا فعالیت های مهاجرتی، تقسیم و شکل سلول های پوشاننده غلاف بویایی را تغییر میدهد.

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با همکاری مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در مطالعه ایی به بررسی میدان مغناطیسی ایستا پرداختند که موجب شده است مورفولوژی، تقسیم و ویژگی های مهاجرتی سلول های پوشاننده پیاز بویایی با رویکردی بیوفیزیکی در پزشکی بازساختی تغییریابد.

ادامه مطلب
تامین امنیت غذایی با شناسایی ارقام گیاهی مقاوم به کم‌ آبی
سرپرست معاونت ‌علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران خبر داد:

تامین امنیت غذایی با شناسایی ارقام گیاهی مقاوم به کم‌ آبی

سرپرست معاونت ‌علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از تامین امنیت غذایی آینده کشور با حفظ و شناسایی ارقام گیاهی مقاوم به خشکی و کم آبی و احیای دام‌ های بومی منقرض شده خبر داد.

ادامه مطلب
شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی و حفاظت از آنها به عنوان منبع و گنجینه ارزشمند
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تصریح کرد

شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی و حفاظت از آنها به عنوان منبع و گنجینه ارزشمند

دکتر سید مجید تولیت، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن تبریک روز ملی " ذخایر ژنتیکی و زیستی " به روابط عمومی مرکز گفت: در حال حاضر بسیاری بر اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی واقف بوده و متاسفانه یکی از اصلی ترین ثروتهای کشورهای در حال توسعه که به تاراج کشورهای توسعه یافته می رود همین منابع ژنتیکی و زیستی می باشد و به جرات میتوان گفت امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا، سلامت و اقتصاد به ذخایر ژنتیکی و زیستی آن کشور وابسته است. توجه به ذخایر ژنتیکی نه تنها اهمیت دادن به تنوع عظیم موجود در میان گونه¬های جانوری، گیاهی و ریزسازواره ها می باشد، بلکه الزامی برای حفظ امنیت و استقلال هر کشور است.

ادامه مطلب
فلور جلبکی ۴منطقه در شهرستان شاهرود و طبقه بندی آنها بر پایه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی بررسی شد بررسی شد
به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

فلور جلبکی ۴منطقه در شهرستان شاهرود و طبقه بندی آنها بر پایه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی بررسی شد بررسی شد

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پژوهشی به بررسی فلور جلبکی ۴منطقه در شهرستان شاهرود و طبقه بندی آنها بر پایه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی که شامل آنالیز توالی ژن ۱۶S rRNA و ۱۸S rRNA بود، پرداختند.

ادامه مطلب