بانک مولکولی

تعداد بازدید:۶۷۴

بانک مولکولی یکی از بخش های چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران می باشد. هدف این بخش به کارگیری فناوری پیشرفته برای شناسایی، ارزیابی و ذخیره سازی مواد ژنتیکی در راستای اولویت های مرکز و کمک برای دستیابی به توسعه پایدار ملی می باشد.

اهداف:

1- تهیه، تعیین هویت، ثبت و نمونه های مولکولی

2- برقراری ارتباطات علمی با محققان، مراکز تحقیقاتی و بانک های معتبر داخلی و بین المللی

3- ارایه آموزش های تخصصی و مشاوره های علمی به متقاضیان حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی

4- تدوین و ارایه مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهای لازم

5- ارایه خدمات به سایر بخش های مرکز (بخش سلولی، بخش میکروارگانیسم ها، بخش گیاهی) و نیز سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور

6- مشارکت در پروژه های ژنومی ملی و بین المللی

7- ایجاد شبکه اطلاعات علمی ذخایر مولکولی

 
آزمایشگاه ها:

  • آزمایشگاه مرکزی
  • بانک DNA

بانک مولکولی در راستای اهداف و رسالت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی اقدام به راه اندازی بانک DNA نموده است. کلیه روشها، مراحل و فناوریهای به کار رفته جهت ذخیره و حفظDNA  منطبق بر آخرین اصول و استانداردهای بین المللی می باشد که امکان جمع آوری نمونه، ذخیره سازی، تکمیل بانک اطلاعاتی و ارائه DNA ذخیره شده به متقاضیان در مناسب ترین شرایط را فراهم می آورد.

 همچنین بانک وکتور بخش بیولوژی مولکولی نیز با تهیه و ذخیره سازی وکتورها و ناقلهای پلاسمیدی مورد نیاز در تحقیقات مولکولی، مهندسی ژنتیک، کلونینگ و بیان پروتئین مجموعه ای ارزشمند از این فراورده های مهم زیستی را جهت پیشرفت و سهولت تحقیقات مرتبط فراهم آورده است.

 
تحقیقات

 در حال حاضر، اولویت های تحقیقاتی این بخش اجرای پروژه های توالی یابی ژنوم، بیوانفورماتیک، شناسایی و طبقه بندی مولکولی گیاهان، جانوران  و میکروارگانیسم ها می باشند.

ثبت ژنوم
بانک مولکولی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای انجام پروژه تحقیقاتی بررسی و توالی یابی ژنوم ذخایر بومی ایران؛ با توالی یابی ، استقرار سیستم بررسی مولکولی در سطح ژنوم، حاشیه نگاری ژنوم، ثبت ژنوم کامل در NCBI  و چاپ مقاله در ژورنالهای معتبر بین المللی، از دو باکتری شورپسند بومی ایران به نامهای Nesterenkonia sp. F و Oceanimonas sp. GK1   افتخار دارد نام مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را به عنوان اولین مرکز و مرجع پیشرو در زمینه مطالعات مولکولی و بیوانفورماتیکی ژنوم و در سطح منطقه و کشور مطرح نماید.